ภาษาไทย English

&

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด

 

ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนาการผลิตประกอบยานพาหนะต่างๆ ทำให้เชสฯ มีสินค้าที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ อาทิเช่น

ยานพาหนะเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

 • รถดับเพลิงอาคาร
 • รถดับเพลิงอากาศยาน
 • รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ
 • รถกู้ภัย
 • รถดับเพลิงอุตสาหกรรม
 • รถดับไฟป่า
 • รถไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
 • รถบัญชาการเหตุการณ์
 • เรือดับเพลิง
 • เรือกู้ภัย

ยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • รถดูดทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
 • รถกวาดและทำความสะอาดถนน
 • รถดูดโคลน
 • รถไฮโดรลิกสำหรับถังขนาดต่าง ๆ
 • รถเก็บขนมูลฝอยแบบแยกขยะ
 • รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

ยานพาหนะเฉพาะกิจ

 • รถพยาบาล
 • รถอพยพผู้โดยสารจากเครื่องบิน
 • รถบริการน้ำดื่ม
 • รถขนเงิน
 • รถเติมน้ำมันอากาศยาน
 • ยานโฮเวอร์คราฟ
 • เรือ
ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง

 • รถโดยสาร


นอกจากนี้ เชสฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์นิรภัย, อุปกรณ์กู้ภัย, อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากหลายประเทศ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     

ปัจจุบัน  เชสฯ  เป็นผู้ผลิตและประกอบยานพาหนะที่ได้รับ มาตรฐาน ISO 9001:2008   (ตั้งแต่ กันยายน 2546 ) ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน